MENY

Årets feltsesong er i gang

Arkeologisk museum er nå i gang med utgravinger. Den største utgravingen vil bli i Sømmevågen ved Stavanger lufthavn, Sola.

- Vi har funnet bosetningsspor i form av stolpehull og kan allerede se konturene av hus. Det har også blitt funnet dyrkingsspor, rapporterer Trond Meling fra felt. Han er prosjektleder for bronse- og jernalderdelen av utgravingen i Sømmevågen, som nylig startet opp.

I Sømmevågen graves det to steder. På bakgrunn av registreringer gjort av Fylkeskommunen forventer arkeologene å finne bosetningsspor fra steinalderen like ved flymuseet på Sola. Bronse- og jernalderdelen av utgravingen finner sted på nord- og sørsida av riksvei 509.


Graver og brente menneskebein
Arkeologene har funnet flint og keramikkskår. Det er sannsynlig at de også vil finne mer verdifulle gjenstander.

- Det er tidligere blitt funnet spor etter graver. Det blir spennende å se når de er fra. I Fylkeskommunens registrering ble det funnet brente menneskebein, sier Meling.


Steinalderboplass
Ikke langt unna arbeider Guro Skjelstad, som er prosjektleder for steinalderdelen av utgravingen.  Arkeologene har funnet flere pilspisser og et kullholdig, fett jordlag som peker i retning av at det har vært en boplass i Sømmevågen i første del av yngre steinalder, melder hun.

Dette er den første av tre sesonger hvor flere steinalderboplasser skal utforskes i området mellom Sømmevågen og Sola flyplass. Bronsealder og jernalderdelen av utgravingen er ferdig 31. september.

I tillegg til utgravingen i Sømmevågen vil det være to andre utgravinger denne sesongen. De finner sted i Lunde, Hundvåg i Stavanger kommune og Bjorhaug i Hå kommune.