MENY

Arkeologidag på Hjelmeland

Over hundre skoleelever fikk lære mer om viktingtida, se flotte arkeologiske funn fra Hjelmeland og de fikk også lage sin egen sølvring, da Arkeologisk museum tok skoletjenesten ut av Stavanger og inn til Hjelmelandsvågen.

 • Formidler i vikingdrakt med skjold
  Elever på Hjelmeland lærte om vikingtida.
 • Elever får se funn.
  Arkeologen hadde med seg funn fra Hjelmeland, som elevene fikk se.
 • Elevene på Hjelmeland lagde fine sølvringer. Bilde av hender.
  Elevene fra Hjelmeland lagde seg fine sølvringer inspirert av ringene fra Sæbø.
 • Sølvring laget av elev.
  En fin hjemmelaget ring.
 • Spinnehjul
  Dette spinnehjulet ble innlevert på Hjelmeland.

Fredag 23. august flyttet skoletjenesten ved Arkeologisk museum seg fra Stavanger til Hjelmeland. I forbindelse med markeringen av 250-årsjubileet for funnet av halsringene på Sæbø, var over hundre skolelever invitert til å være med på en formiddag med arkeologi. Det var vikingtida og sølvringene fra Hjelmeland som var bakteppet for det skoleelevene lærte denne dagen. 

Les mer om halsringene fra Sæbø.

Elevene fikk blant annet høre om husfruas rolle i vikingtida, og hvordan hennes nøkler gav henne mye makt på storgården. Og hvordan funn fra vikingtidas graver kan si oss noe om hvordan de levde for rundt 1000 år siden, og hvilket utstyr de brukte.

- Historien er viktig

Rane Willerslev, direktør ved Nationalmuseet i Købehavn, åpnet dagen for skoleelevene ved å minne dem på hvor viktig forståelse av historien er. 

 - Historie er viktig for å forstå hvem man er og hvor man kommer fra, men også for å finne inspirasjon for å finne nye måter å leve på, sa Willerslev til elevene. 

Den danske museumsdirektøren var på Hjelmeland for å markere 250-årsjubileet for funnet av ringene, og kommunen hadde et tett program i to dager for å markeder begivenheten. Også representanter fra museet var tilstede på markeringen både torsdag og fredag. 

Lagde sølvringer

Arkeologisk museum hadde også med flere flotte funn fra Hjelmeland som elevene fikk ta nærmere i øyensyn. De fikk se to torshammere fra Valheim i Hjelmeland, oppkappa sølvringer (som er lik de hele som ble funnet på Sæbø) fra "Foldøyskatten", en ravperle og en jetperle/knapp.

Han hadde også med bilder av noen funn som ikke kan tas ut av museet, blant annet en ansiktsperle fra Byrkja, og de fem sølvringene. Elevene fikk også se et sponnehjul, som ble innlevert til museet under besøket på Hjelmeland, som noen hadde hatt hjemme. Det var en fin påminnelse om at alt man finner, som kan være eldre enn fra 1536, skal leveres inn til Arkeologisk museum. 

Har du gjort et arkeologisk funn?

Elevene fikk ikke bare høre om livet i viktigtida eller se funn, de fikk også lage sine egne sølvringer, inspirert av ringene som ble funnet på Sæbø. Og alle elevene fikk dermed et håndfast minne på historien de bærer med seg.