MENY

Arkeologisk museums første programområde godkjent

Arkeologisk museum har fått godkjent sitt første programområde for forskning: Naturvitenskaplig arkeologiske laboratoriumstudier. – Laborativ arkeologi er et felt som vokser svært raskt internasjonalt, så her er det mange muligheter i årene fremover, sier fungerende museumsdirektør Arne Johan Nærøy.

 – Programområder for forskning er jo helt nytt for Arkeologisk museum. For at et forskningsprosjekt skal bli godkjent som et programområde må flere kriterier oppfylles. En forskergruppe kan bli godkjent dersom det utvikles et sammenhengende forskningsprogram. Det må ha felles problemstillinger, relevante teorier, metoder og fremgangsmåter. Forskergruppen skal videre også ha minst fem medlemmer, hvor hovedkjernen tilhører UiS. Dette er bare noen av mange kriterier, sier forskningssjef Mads Ravn. Sentralt forskningsutvalg (SFU) godkjente søknaden i mai.

 – Vi er svært glade for at vi nå etter så kort tid som del av universitetet, har fått godkjent et programområde for forskning. Dette viser at museet har et solid forskningsmiljø å bygge på i årene fremover og at det er mange felt for samarbeid for våre forskere både internt på universitetet og med eksterne forskere. Programområdet har også som utgangspunkt et av museets kjerneområder, nemlig tverrvitenskapelig forskning i krysningspunktet mellom naturvitenskap og humaniora, sier Arne Johan Nærøy.

Internasjonalt nettverk
– Målet med Naturvitenskapelig arkeologiske laboratoriumstudier (Scientific Archaeological Laboratory Studies SALS) er å styrke museets laboratoriumavdeling og naturvitenskapelige arkeologiske undersøkelser generelt gjennom å bygge opp et internasjonalt nettverk. Dette er en målsetning som har vært fremmet siden museets forskningsevaluering i 2005, sier Ravn som skal fungere som programkoordinator for programområdet.

– Det skal satses på gode kontakter til sterke miljøer i Aberdeen og Durham i Storbritannia ved professorene Keith Dobney og Gregor Larsson, samt i Turku i Finland. Disse miljøene er helt i front når det gjelder naturvitenskapelige arkeologiske laboratoriumstudier, sier Ravn. 

Den reelle planlegging av programområdet vil for alvor ta form i høst. – Vi forventer å ha et stiftende møte i denne måneden, sier Ravn.

Tverrfaglig
Programmet vil gå på tvers av flere avdelinger på museet og UiS. – Innen programområdet ønsker vi å fortsette det gode samarbeidet som ble gjort med politiet og UiS Pluss våren 2010. Her skal prosjektleder Bitten Bakke i samråd med prosjektkoordinator utforske mulighetene for et tettere samarbeid med politiet og mulighetene for et kurs eller et fullt undervisningsprogram i "Forensic studies". Dette området gir oss også sjansen til å by på undervisning, hvilket jo er kjernevirksomheten til universitetet, sier Ravn.

Videre vil midler gå til bearbeiding og artikkelskriving om skjelettene funnet under Stavanger Domkirke, et arbeid som Sean Denham startet i vinter, og som han vil gjenoppta i høst.
– Prosjektlederen for dette initiativ, Paula Sandvik, har allerede mottatt kvinneinitierte midler og små forskningsmidler som vil gå til å undersøke bevaringsforholdene for bein i middelalderens bylag, sier Ravn.

Et siste samarbeid har kommet i stand sammen med UiS Institutt for Petroliumsteknologi. –Prosjektleder Udo Zimmerman skal i høst analysere Rogalands forhistoriske keramikk ved arkeometriske metoder, da særlig de spannformede leirkar. Dette vil gi oss etterlengtede og helt nye resultater om forbindelser mellom keramikkproduserende gårder. Dette er en ny kunnskap som vi kan føye til vår nettopp utgivne bok om spannformete leirkar, publisert  av arkeolog Siv Kristoffersen og professor Bente Magnus. Det som også er flott med dette prosjektsamarbeidet er at det involverer geologstudenter fra Institutt for Petroliumsteknologi. Målet er å etablere en keramisk stratografi for Rogaland, sier Ravn.

Det langsiktede formålet for programmet er å etablere et naturvitenskapelig nettverk mellom UiS og andre nordiske universiteter
– De beste tjenester skal bli plassert der hvor kompetansen er. AM UiS kommer til å sitte sentralt i nettverket, sier Ravn.