MENY

Besøk utgravingsfeltet på Tjora

Andre sesong med arkeologiske utgravinger er i gang på Tjora i Sola kommune. På tirsdag 16. juni ønsker arkeologene velkommen til åpen dag i utgravingsfeltet, fra kl. 16.00 til 18.00.

Hvert år arrangerer Arkeologisk museum en åpen dag hvor publikum kan besøke et aktuelt utgravingsfelt i distriktet. Dette pleier å være en stor suksess;nysgjerrige får vite hva man graver etter, kommende arkeologspirer og hobbyarkeologer får lære mer om arkeologiske metoder og iakta bosetningsspor og funn.

Utgravingene skal pågå frem til tidlig høst. Det er hele ni arkeologer i arbeid i feltet, som vil vise og fortelle om området, gi demonstrasjon av utstyr samt fortelle om arkeologiske metoder. Prosjektansvarlig Niall Oma Armstrong forteller at det er blitt funnet stolpehull etter flere hus hvor de eldste går 4000 år tilbake i tid, til yngre steinalder. Det er sannsynlig at det er nå er blitt funnet husene til menneskene som ble gravlagt på Orshaug, som fjorårets utgraving på Tjora avdekket. Funnene fra Orshaug står utstilt på Arkeologisk museum fram til midten av august, i utstillingen "Spor i jord. Nye funn 2008".

Hvordan komme til utgravingsfeltet:  Ta av på Raffeneriveien og til høyre på Orshaugveien.

For mer informasjon om Tjora-utgravingen, kontakt prosjektansvarlig Niall Oma Armstrong på tlf. 958 33 661.

Vel møtt!