MENY

Besøksrekord for Arkeologisk museum

2018 var et nytt godt år for Arkeologisk museum. Flere skoleelever enn tidligere har fått lære om forhistorien, Jernaldergården har økt besøk med nytt besøkssenter, og flere bruker museet som arena for kurs, konferanser og selskap.

– Vi har et godt totaltilbud, og er veldig glade for at stadig flere finner veien til oss, sier museumsdirektør Ole Madsen ved Arkeologisk museum, UiS. 

Besøkstallet har økt med 8457 gjester, hele 15 prosent, og den store økningen har kommet på Jernaldergården. Der var det i 2018 7731 flere besøkende enn i 2017, totalt var 26930 innom Jernaldergården. Det nye besøkssenteret og utvidede åpningstider, samt en stør økning i utleie er bakgrunnene for denne økningen.

Populære foredrag

Våre populære tirsdagsforedrag holder også stand. 7–8 kvelder med populærvitenskapelige foredrag vår og høst har trukket hele 962 publikummere, i 2017 var det i overkant av 800 på disse.
Det er nå klart for en ny foredragsrekke, med mange spennende forelesere på programmet.

Selv om besøkstallet øker, skal ikke Arkeologisk museum hvile på laurbærene.

– Vi har et ambisiøst publikumsprogram for 2019, med 70–80 planlagte arrangement, både hos oss og ute på andre arenaer. I tillegg kommer faste søndagsarrangement både på Jernaldergården og Arkeologisk museum, sier Madsen.

10 år som universitetsmuseum

– I år er det også 10 år siden Arkeologisk museum ble en del av Universitetet i Stavanger. At vi har 10 år på baken som universitetsmuseum skal vi markere ved flere anledninger i løpet av året, sier Madsen

I 2018 ble også museets kafé et sterkere satsningsområde for museet. Første del av en ansiktsløftning ble gjennomført høsten 2017, siste del rett før jul i 2018. Nå framstår kafeen som ny og moderne, men sjelen med historiske lokaler er fremdeles ivaretatt. I januar 2018 ble det ansatt kjøkkensjef på Kafé Ask og Embla, som kafeen heter, og matopplevelsen du kan få på Arkeologisk museum og Jernaldergården er unik.

Økt utleie

Også innenfor utleie har besøkstallene gått kraftig opp, spesielt på Jernaldergården som har hatt mulighet til å tilby helt andre fasiliteter i 2018, enn før det nye besøkssenteret ble bygget. Her har utleien økt fra 440 personer i 2017 til 2204 personer i 2018. På Arkeologisk museum er ikke økningen like stor, men antall leietakere har også der gått opp med nesten 600 personer.

Les også Stavanger før domkirken om undersøkelse i krypkjelleren under krypten i domkirken i Stavanger

Tekst: Ragnhild Nordahl Næss