MENY

Bli vår museumsvert på Arkeologisk museum

Universitetet i Stavanger, Arkeologisk museum trenger ekstrahjelper som kan forespørres og tilkalles ved behov bl.a. i forbindelse med arrangementer dagtid og kveldstid, i ferier og ved sykdomsfravær.

Museets har ulike besøkende som kommer som enkeltbesøkende eller i grupper i åpningstiden. Utenom åpningstid har vi grupper som ønsker aktiviteter og kulturelt innslag før for eksempel en bedre middag i museumskafeen. 
Oppgavene som museumsvert består bl.a. av omvisning, formidling og veiledning i utstillingene, igangsette og lede aktiviteter, være arrangements- og bursdagsvert, i tillegg til å ha et viktig sikkerhetsansvar. 
Vi leter etter deg som viser engasjement, er utadvendt og imøtekommende overfor våre besøkende. Du er gjerne glad i å fortelle historier, har sang- og musikkerfaring, eller ønsker å bruke drama i formidlingen. Uansett trives du i en formidlingssituasjon, og har en fleksibilitet i forhold til hvilke grupper du skal møte, og du har evnen til å møte samtlige grupper med faglig kunnskap, interesse og entusiasme og det er en fordel om du har bakgrunn fra kulturhistoriske fag.
Du er også fleksibel med tanke på å jobbe på dagtid i åpningstiden og på kveldstid for bestilte grupper. 
Vi trenger publikumsverter på tilkallingsbasis hele året.

Er du interessert ber vi deg sende skriftlig søknad m/CV via e-post til: bodil.svendsen@uis.no

Fint om du merker søknaden med museumsvert høst 2011.