MENY

Byoppkomst og sentrumsdanning i Norge i et europeisk perspektiv

Tirsdag 26. oktober kl. 18.30 holder arkeolog Helge Sørheim foredraget "Byoppkomst og sentrumsdanning i Norge i et europeisk perspektiv» i auditoriet på Arkeologisk museum. Fri entré.

Sentrumsdanning og byoppkomst i Norge ses i lys av den europeiske utviklingen etter nedgangstidene som av flere årsaker fulgte i kjølvannet av Romerrikets fall i år 476 e.Kr.

Det aktuelle tidsrommet for Norge er yngre jernalder, først og fremst vikingtiden og tidlig middelalder. Dette var en periode som kjennetegnes av store politiske, kulturelle og økonomiske omveltninger, blant annet med endret bosettingsmønster langs hele kysten. Som følge av dette ble grunnlaget lagt for at byer og kaupstader, mellom dem Stavanger, kunne vokse frem.

Les også "By frå byrjinga" - artikkel om sammenhenger mellom forhistoriske bygder og middelalderbyene på Vestlandet på 1000-tallet.