MENY

En million kroner til Jernaldergården

Langhusene på Jernaldergården trenger opprusting. Nå har Sparebankstiftelsen SR-Bank gitt 1 million kroner til rehabilitering av det lengste av de tre husene på gården.

  • Langhus på Jernaldergården etter eventuell rehabilitering.
    Slik kan det nye langhuset se ut fra utsiden. Illustrasjon: Arkikon/Stiftelsen Ullandhauggarden
  • Illustrasjon av den nye konstruksjonen av langhuset.
    De som er kjent med langhusene på Jernaldergården kan se at rehabiliteringen vil endre noe på huset. Gjennoppbyggingen gjøres ut fra dagens kunnskap. Illustrasjon: Arkikon/Stiftelsen Ullandhauggarden
  • Langhus på Jernaldergården
    Slik ser det ut på Jernaldergården i dag. Foto: Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger

- Dette er et fantastisk tilskudd til den planlagte opprustingen, og gjør at prosjektet nå kan bli realisert, sier Ole Madsen, direktør på Arkeologisk museum og leder for Stiftelsen Ullandhauggarden.

Langhusene på Jernaldergården eies av Stiftelsen Ullandhauggarden, en stiftelse som ble etablert på 1960-tallet med mål om å få gjennomført arkeologiske undersøkelser og rekonstruksjoner av tuftene på Ullandhaug.

Det er Arkeologisk museum, UiS, som har ansvaret for formidling på Jernaldergården. Stiftelsen Ullandhauggarden har ansvaret for de rekonstruerte bygningene. For øyeblikket oppføres det også et nytt besøkssenter i forbindelse med Jernaldergården. Dette skal stå ferdig høsten 2017.

Bygge opp husene på nytt

Det er 45 år siden Jernaldergården ble åpnet av Kong Olav i 1972. Nå er husene i dårlig forfatning og de krever store vedlikeholdstiltak. En tilstandsvurdering av bygningene som stiftelsen fikk utført i 2016, konkluderer med at det mest hensiktsmessige er å bygge opp husene fra grunnen av.

På slutten av 1960-tallet og begynnelsen av 1970-tallet ble husene rekonstruert etter datidens kunnskap, og Jernaldergården var den første i sitt slag. Gjenoppbygging ut fra dagens kunnskap tillater at veggene blir hevet noe, dørene blir høyere og ljorer plassert slik at de slipper inn mer lys. Lufttilførsel til ildsteder og røykavtrekk vil også bli forbedret. Ikke minst gir ny kunnskap grunnlag for å revidere inndeling og innredning av husene, i bolig, hall og fjøs. På den måten blir husene mer hensiktsmessige for større besøksgrupper og formidling til skoleklasser.

Det er nærmere 25.000 besøkende innom Jernaldergården i løpet av en sesong, og etter at besøkssenteret står klart, ventes en økning i antall gjester som tar turen innom.

Første trinn i rehabilitering av gårdsanlegget er gjenoppbygging av hus 3, det lengste langhuset. Materiale til grinden må tas ut og tilvirkes vinteren 2017 for at byggingen skal kunne skje sommeren 2018.

Besøkende kan følge prosessen

Det er planlagt at gjenoppbyggingen skal skje i sesongen, sånn at besøkende kan få følge prosessen. Dette skal etter planen legges inn som en del av formidlingen, og besøkende vil kunne få unik kunnskap om hvordan jernalderhus ble bygget.

Det er viktig for stiftelsen at husene rekonstrueres med vekt på håndverkstradisjoner, bruk av riktig verktøy og tilvirkning av materialer på tidsriktig måte. Maskinbruk vil bli minimalt og kun brukes for grovtilvirkning av skjulte deler for å spare tid og kostnader.

Tekst: Ragnhild Nordahl Næss