MENY

En uvanlig arkeologisk utgravning

Arkeolog Sigrid Alræk Dugstad forteller på tirsdagsforedraget i kveld om en uvanlig arkeologisk utgravning som fant sted på Sørbø i Sandnes.

På en terrasse med vidt utsyn over Stokkelandsvannet er det foretatt undersøkelse av et sjeldent godt bevart gårdsanlegg fra eldre jernalder. Hustuftene har hatt ytre steinmurer som fortsatt er synlige, og det er også synlig hvordan bygninger og tun har ligget. Steingjerder har skilt mellom tun, innmark og utmark, og på innmarken har også blitt funnet en gravrøys, fègate, rydningsrøyser og stakketufter. Foredraget er på Arkeologisk Museum i kveld kl. 18:30 i museets auditorium. Gratis entrè. Velkommen!