MENY

Et lite gårdsanlegg fra eldre jernalder på Hundvåg

Utgravinga på Lunde er nå avsluttet og vi er glade for å ha funnet tre hus på det vesle feltet.


Utgravingsfeltet på Lunde.

Mens det tidligere omtalte bronsealderhuset heldigvis var bevart i sin fulle, om enn begrensa lengde, fortsatte jernalderhusene ut av traseen for anleggsveien og inn under hage. I tillegg var begge husene forstyrret av grøfter for kabel og kloakk (se bilde 2). De to parallelle bygningene tolkes som hovedhus og verkstedhus fra yngre romertid/folkevandringstid (150–550 e.Kr.).

Mens bronsealderhuset antas å være 3500 år gammelt, er bygningene fra eldre jernalder 1500 år gamle, noe som på interessant vis tilsier at avstanden i tid er større mellom de to forhistoriske bosettingsperiodene enn mellom jernalderhusene og vår tid (se bilde 3).

Hovedbygningen, hvor takbærende stolpehull og dørstolper er markert med gule plater på bildene, har rommet både dyr og mennesker. I den nedre delen har det vært et stort ildsted og to motstående innganger. Den øvre delen har hatt en inngang mot øst som har vært dyrenes dør inn til fjøset.

Undergrunnen i fjøsdelen var svært steinete, og vi lurer på om vi har funnet bunnen av ei steinlegging anlagt for å jevne ut gulvfundamentet preget av flere store steiner (se bilde 4). Utenfor husets vestlige langside ble det påvist rester etter ei skjellmødding knyttet til ei steinblokk forstyrret av kloakkgrøfta (se bilde 5). Møddinga kan være en interessant parallell til gropa full av skjell utenfor den 65 meter lange bygningen fra samme periode på Sørbø-Hove (http://am.uis.no/category.php?categoryID=7823).

Åtte meter lenger øst fant vi spor etter en bygning tolket som verkstedhuset tilhørende hovedbygningen. På bildene er takbærende stolpehull, dørstolper, to større indre stolpehull samt ildsteder og groper midt i huset markert med blå plater.

Sammenlignet med hovedhuset gir verkstedhuset et svært bredt inntrykk. Typisk nok er også de motstående inngangene bredere enn inngangene i hovedhuset. I verkstedhuset er gårdens grovarbeid utført og midtaksen var dermed preget av flere ildsteder og groper. Lengst sør var det et svært ildsted med luftekanal som minner om den dypeste luftekanalen ut fra ildstedet i bronseladerhuset.

Tekst: Barbro Dahl, prosjektleder for utgravingen på Lunde, Hundvåg