MENY

Feltundersøkelser på Skadberg gård

I forbindelse med boligbygging i regi av Block Watne og Skadberg Eiendom AS har Arkeologisk museum påbegynt en utgraving på Skadberg i Sola kommune. De arkeologiske undersøkelsene vil pågå i underkant av to måneder og vil omfatte undersøkelser av bosetningsspor og mulig gravanlegg som ble påvist ved maskinell prøvesjakting av Rogaland fylkeskommune i 2008.

Registreringer fra begynnelsen av 1900-tallet opplyser også om at flere gravhauger, en bautastein med runeinskripsjon og et gårdsanlegg har vært lokalisert på Skadberg. Det er også gjort en rekke løsfunn fra det aktuelle området, deriblant en ringspenne av bronse, et drikkehorn i glass, samt en imitasjon av et drikkebeger i glass laget i leire. Samlet sett framstår Skadberg som et spennende og fornminnerikt område.

Mandag 16. august startet de arkeologiske undersøkelsene ved at vi begynte å fjerne matjorden ved hjelp av gravemaskin. Umiddelbart etter at de første lassene med jord var fjernet kom stolpehull og kokegroper til syne i undergrunnen. Og etter en ukes utgraving har vi avdekket et omfattende antall bosetningspor som stoplehull tilhørende minst tre langhus, kokegroper, ildsteder og fire mulige graver. I tillegg har det også framkommet mye keramikk, deriblant bunnen av et keramikkar.
 
De foreløpige funnene indikerer at vi er på sporet etter bosetninger fra bronsealder (ca. 1800-500 e.Kr.) og eldre jernalder (ca. 500 f.Kr.-550 e.Kr.).

Les om årets feltundersøkelser i regi Arkeologisk museum

Feltleder  Astrid H. Bjørlo 23.08.10

 

 

 

 

 

 


 Krister Scheie Eilertsen og Theo Gil renser fram restene av keramikkar. Foto: Astrid H. Bjørlo

  

 

 

 

 

 

Keramikkar in situ. Foto: Krister Scheie Eilertsen

 

 

 

 

 

 
Krister Scheie Eilertsen og Theo Gil avdekker bosetningsspor ved hjelp av gravemaskin. Foto: Astrid H. Bjørlo


 

 

 

 
Kokegroper og stoplehull omkranser de mulige gravene som ligger beskyttet under presseningene. Foto: Astrid H. Bjørlo