MENY

Forskningsmidler til Arkeologisk museum

Arkeologisk museum er med på en nasjonal satsing på digitalisering av arkeologiske utgravingsdata. Prosjektet er ett av 19 som får infrastrukturmidler fra Forskningsrådet.

Bilde av en arkeologisk utgraving. Gravemaskin og tre arkeologer. Under arkeologiske utgravinger dokumenteres massevis av informasjon. Nå skal Arkeologisk museum være med på et prosjekt som gjør dokumentasjonen tilgjengelig.

Forskningsrådet skal dele ut en milliard kroner til forskningsanlegg, laboratorier, utstyr og databaser. 19 prosjekter inviteres til kontraktsforhandlinger med Forskningsrådet, og 7 prosjekter står på reserveliste.

Prosjektet Archaeological Digital Excavation Documentation (ADED) er ett av de 19 prosjektene som er tildelt midler. Målet er å legge til rette for at dokumentasjonen av arkeologiske undersøkelser skal gjøres tilgjengelig både for forskning, formidling og for publikum for øvrig. ADED er et treårig prosjekt, som skal ledes av Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Det gjennomføres i samarbeid med Arkeologisk museum ved Universitetet i Stavanger, Universitetsmuseet i Bergen, Universitetsmuseet i Tromsø og Riksantikvaren.

Bedre tilgjengelighet

Universitetsmuseene er ansvarlige for å ta vare på dokumentasjonen fra arkeologiske utgravinger, og dette innebærer også ansvaret for å gjøre denne dokumentasjonen tilgjengelig. Dokumentasjonen fra arkeologiske undersøkelser er grunnlaget for forskning på forhistorien her til lands. Ønsket er derfor å gjøre dokumentasjonen mer tilgjengelig for forskere, studenter og offentligheten generelt gjennom en digital infrastruktur.

– Vi ønsker å møte samfunnets forventninger og krav om mer tilgjengelig data og kildematerialet. Med dette prosjektet vil vi kunne tilby et dokumentasjonsmateriale som tidligere kun et mindretall har hatt tilgang til, sier arkeolog Wenche Brun på Arkeologisk museum.

Ved å øke tilgangen til arkeologisk dokumentasjon gjennom en felles digital infrastruktur vil det kanskje skapes nye muligheter for kvantitativ og kvalitativ forskning på kryss av de etablerte museumsregionene.

Digitalisere utgravingsdata

Universitetsmuseene har allerede etablert et velfungerende samarbeid gjennom organisasjonen MUSIT (universitetsmuseene sin IT-organisasjon). Dette prosjektet vil være ytterligere ett steg i å demokratisere kunnskapsproduksjonen ved å gi flere tilgang til våre arkeologiske data.   

– Arkeologisk museum vil blant annet få mulighet til å digitalisere utgravingsdata som fram til nå kun foreligger i analog form. Vi vil også få muligheten til å kvalitetssikre samt oppdatere våre tidligste digitale utgravinger, sier Brun.

– Infrastrukturen vil være et viktig ledd i ansvaret for å sikre data for framtiden samtidig som vi får gjort våre undersøkelser tilgjengelige for forskningen både nasjonalt og internasjonalt. På sikt vil dette kanskje føre til ny kunnskap om Rogaland.

Hard konkurranse

Det er femte gang Forskningsrådet deler ut penger til Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur, og tildelingen gjøres en gang annethvert år.

Det var svært hard konkurranse i denne runden – 92 prosjekter søkte om til sammen 5,7 milliarder kroner. 19 prosjekter med stor betydning for næringsliv, helse, klima og fornybar energi har altså sluppet gjennom nåløyet.

– Vi holder trykket oppe i finansieringen av forskningsinfrastruktur. Dette er avgjørende investeringer for å gi næringslivet et konkurransefortrinn og for å gjøre det mulig for forskningsmiljøene å hevde seg helt i toppen internasjonalt, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

Bak de aller fleste prosjektene står det flere institusjoner. – Dette er åpenbart en finansieringsordning som bidrar til samarbeid i sektoren. Det er et mål at de ulike forskningsmiljøene skal jobbe mer sammen, så det er vi veldig glade for, legger kunnskapsministeren til.

Oversikt over prosjekter som inviteres til forhandlinger.

Tekst: Ragnhild Nordahl Næss
Foto: Elisabeth Tønnessen/Arkeologisk museum