MENY

Funn av bronsealderhus på Hundvåg

I forbindelse med oppstart av veiprosjektet Ryfast har vi i det planlagte anleggsområdet funnet bosetningsspor etter tre hus. Disse ligger i dyrket mark nord på Lunde på Hundvåg, like nord for flere kjente gravminner og bosetningsspor.

Vi har gravd ferdig det ene huset som ligger for seg selv. Ut fra form og størrelse tror vi huset stammer fra en bosetningsfase i bronsealderen.

Huset er ca. 7,5 meter bredt og ca. 12 meter langt og har rester etter 3 takbærende stolpepar. Ved flere av stolpehullene er det rester etter én til to utskiftninger av stolpene – noe som kan tyde på langvarig bruk av huset.

Tykkelsen på stolpehullene er på 20 – 30 cm. i diameter, noe vi tolker dithen at huset ikke var særlig høyreist – da ville man brukt tykkere stolper.

I midten av huset fant vi bunnen av et ildsted og ut fra dette ser vi spor etter én stor og to små luftekanaler. Hensikten med luftekanalene har vært å tilføre og kontrollere lufttilførselen – som en forløper til dagens spjeld.

Midt oppå ildstedet dukket det opp en stor, flat, stein. Her kan vi foreløpig bare gjette oss til hva beboerne brukte den til. Kanskje til korntørking? Det er først i de senere år at vi har funnet ildsteder i bronsealderhus og har sett at de sentrale ildstedene vi kjenner fra jernalderen også var vanlig i bronsealderen.

Ildstedet i vårt hus var veldig grunt – vi kan takke hellen over ildstedet for at den har skånt strukturen fra årtusener med pløying.

Vi har tatt ut prøver fra ildstedet, luftekanalene og stolpehullene. Disse prøvene kan i ettertid si oss alderen på huset. Dessuten, hvis botanikerne finner planterester i prøvene, korn for eksempel, kan vi få mer informasjon om hva som har vært dyrket og tilberedt i huset.

Bronsealderen i Norge var fra ca. 1800 - 500 f.Kr.

Vi har også vært i lokalnyhetene. Se NRK Rogaland.

Deltagere:
Prosjektleder: Barbro Irene Dahl
Feltarkeolog: Kjetil Bortheim
Naturvitenskapelig ansvarlig: Sara Westling
Feltleder: Grethe Moéll Pedersen


Tekst: Grethe Moéll Pedersen