MENY

Funnhistorier og forskningsdager

Søndag 21. september kan du lære mer om historien bak flere funn som vi har på museet. Og lørdag 20. september treffer du noen av våre forskere på Forskningstorget i Stavanger sentrum, der kan du lære mer om arbeidene som foregår under presseningen på Domkirken.

På Arkeologisk museum er det kulturminnene og kulturarven i det moderne samfunnet som står i sentrum søndag 21. september. Som en del av har vi gratis inngang og siden prets tema for Forsknignsdagene er Kommunikasjon, har vi valgt å rette oppmerksomheten på historiene bak funnene til noe av det vi har utstilt på museet.

Søndag får du mulighet til å høre unike funnhistorier, og se nye funn, i tillegg til våre faste og temporære utstillinger.
Gjenstander på museet har alle en funnhistorie - historien om hvordan ting kom fram fra jorda. Disse fortellingene er en del av livshistorien til funnene i våre montre. På museet stiller vi ut noen av disse historiene sammen med gjenstander fra fortiden.

Vi har foredrag ved Morten Øvstebø; han forteller om steinalderfunn han har gjort på gården Stangeland i Sola, og Kristin Armstrong Oma, arkeolog og avdelingsleder ved formidlingsavdelingen ved Arkeologisk museum setter vår kulturarv i perspektiv.

Lever inn oldsak
Og har du funnet noe du tror kan være en oldsak - ta det med og så kan vår arkeolog Olle Hemdorff se på det du har funnet og kanskje finner han ut hva det er.

For barnefamilier har vi omvisningen Tidsreisen: Vandring gjennom forhistorien kl 12. Dette er en omvisning som er rettet mot det yngste museumspublikummet, og det varer i underkant av en halv time.

Vår kafe er åpen og skinner sola er det herlig å ta en liten pause emd kaffe og kake i vår museumshage.

Åpningstid på museet søndag er kl 11 - 16.

Forskningstorget
Lørdag 20. september er vi å treffe på Forskningstorget i Stavanger sentrum. Vår stand har fått tema «Kleberstein og knokler -  Funn som forteller historier – fra domkirken over og under bakken». Her møter du steinkonservator Ann Meeks, som leder Arkeologisk museum sitt arbeid på Domkirken, der jobber hun sammen med murer George Murphy og Jos Otten - begge disse står også på vår stand. I tillegg treffer du Sean Denham, som forsker på bein her på Arkeologisk museum. Forsknignstorget varer fra kl 11.30 til kl 15, og i tillegg til oss fra Arkeologisk museum treffer du en hel rekke andre forsknignsinstitusjoner og museer fra regionen.