MENY

Hafrsfjord 872: Sjøslaget og den første statsdannelsen

Det andre av vårens tirsdagsforedrag er det Arnfrid Opedal og Endre Elvestad som holder, og sjøslaget i Hafrsfjord er tema 18. februar.

Tirsdag 18. februar kl 18.30 holder Arnfrid Opedal, arkeolog og Endre Elvestad, marinarkeolog foredraget Hafrsfjord 872: Sjøslaget og den første statsdannelsen på Arkeologisk museum. 

Stavanger maritime museum ved MUST er i startfasen i et forskningsprosjekt om slaget i Hafrsfjord.
Det er et stort behov for ny kunnskap om sjøslaget og krigens avgjørende rolle i den politiske endringsfasen vi i dag kaller Rikssamlingen. Slagsteds-arkeologi er et kommende felt internasjonalt, og krigens politiske rolle blir sterkere vektlagt.

I foredraget vil strategiene for å lokalisere slagstedet bli presentert sammen med sentrale forskningstema.

Vi har flere spennende på programmet  i vår.