MENY

Høstprogrammet i gang

Denne søndagen er høstprogrammet igang på Arkeologisk museum, og vi starter med å ha en workshop for barn, hvor de kan lage sine egne leirkar.

Å forme klumper av leire til flotte leirkar har mennesker gjort i svært lang tid. Vår utstilling Leire-Ild-Kar viser leirkrukker som er mange tusen år gamle.

Nå kan barna selv prøve ut hvordan en leirklump kan bli til en fin krukke. Workshopen for barn er fra 11.00 til 16.00 søndag 26. august.

På jernaldergarden denne dagen er det også aktivitet, kl 13 kan du få høre en fortelling om Livets tre Yggdrasil, fortalt av Tomas Kinck Wold.

En billett hos oss gjelder både for Arkeologisk museum og Jernaldergarden samme dag, så her har du mulighet til flere flotte søndagsopplevelser.