MENY

Hvordan stopper man aldringsprosessen?

Arkeologisk museum ønsker å være en arena for livslang læring. Derfor har vi denne vpåren presentert et program for deg som har tid og anledning til å komme på museet og få en god opplevelse midt på dagen! I dag er siste mulighet denne sesongen, og vi avslutter med et interessant innblikk i konserveringsavdelingen.

Vi kan ikke hjelpe deg med med å stoppe aldringsprosessen, men vi er veldig gode på gjenstander! I dag inviterer konserveringsavdelingen publikum med inn på laboratoriet.

Arkeologisk museum har ett av landets mest moderne konserveringslaboratorier. På laboratoriet arbeider konservatorer med arkeologiske og marinarkeologiske gjenstander, restaurering og konservering av gjenstander fra nyere tid, steinobjekter og makerikonservering.

Torsdag 17. mars vil det også bli anledning til å se "Nye Funn" utstillingen.

Et populært tilbud på dagtid
De fleste gode tilbud på byens institusjoner er vanligvis lagt til helgene. Også her på museet er det det, men nå altså midt på dagen i ukedagene også. Vi har lagt opp programmet som et lavterskeltilbud  og håper å møte både deg som allerede kjenner oss godt, men også nye museumsbesøkende.

- Fordelen med å ha et opplegg på dagtid, er at vi på en helt annen måte kan gjøre bruk av fagpersonellet som finnes på huset. Forskere, konservatorer, arkeologer og botanikere vil kunne brukes på en annen måte enn i helgene. Dette ser vi på som en unik mulighet til å bli bedre kjent med hva som foregår innenfor museets vegger for Stavangers befolkning. (Museumslektor Anne Kari Skår)

Programmet begynner klokken 12:00 og har gratis entrè.

 

Velkommen til et annerledes museumsbesøk!