MENY

Invitasjon til å levere manuskripter

Arkeologisk museum ønsker artikler fra relevante fag til neste AmS-Varia-utgivelse med temaet Tverrfaglige perspektiver.

AmS-Varia: Tverrfaglige perspektiver 3
Invitasjon til å levere manuskripter. Frist 1. februar 2015

Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger, ønsker artikler fra relevante fag til neste AmS-Varia-utgivelse med temaet Tverrfaglige perspektiver. AmS-Varia er på nivå 1 for ordningen med publiseringsindikatorer i CRIStin, det såkalte tellekantsystemet.

Interesserte forskere finner forfatterveiledningen for AmS-Varia og liste over Varia-utgivelsene på hjemmesiden til Arkeologisk museum.

Invitasjon til innlevering av manuskripter (pdf)

Frist for innlevering er satt til 1. februar 2015.

For nærmere opplysninger, kontakt Marianne Nitter, Arkeologisk museum, UiS,  tlf:  51832666
e-post: marianne.nitter@uis.no