MENY

Jåsund uke 1 + 2

Avdekkingen av feltet på Jåsund i full gang. På strandvollen har det dukket opp et omfattende kulturlag med områder som er ryddet for stor stein , og som vi håper vil vise seg å være boplassområder.

Vi holder nå på med å rense opp i kulturlaget slik at detaljerte undersøkelser kan foretaes, og det har allerede dukket opp flintavslag , flekker, ett økseemne, en trinnøks og 2 pilespisser. Les om om andre undersøkelser.

 

 

Opprensing av kulturlaget. Fotograf: Nora Pape

 

 

Dypt under både matjord og sand , på 75-90 cm dybde, har vi også funnet flint som stammer fra en boplass som ble oversvømt da havet steg i eldre steinalder.

 

 

 

Pilspiss i flint. Fotograf: Nora Pape.

  

 

Økseemne og ferdig trinnøks. Fotograf: Hilde Fyllingen

 

 

Alt i alt ser det ut til å bli en spennende sommer med funn fra hele eldre, og begynnelsen av yngre steinalder. Følg oss videre!
Hilde.fyllingen@uis.no