MENY

Jåsund uke 13 og 14

Ved endt uke 14 er prosjektets opprinnelige varighet utløpt, men på grunn av en mindre undersøkelse av noen mulige tufter på nabojordet vil prosjektet fortsette i ytterlige to uker, dog med et noe redusert mannskap.

Nora Pape og Andre Nilsen takker for seg, og fortsetter på andre prosjektet. Resten av mannskapet på Jåsund takker for samarbeidet i denne omgang.

Den utvidede undersøkelsen blir gjort på bakgrunn av Helliesens registreringer fra rundt århundreskiftet. Han hadde her registrert tre mulige tufter/graver, og i tillegg gjort flotte funn av blant annet et par bronsespenner. Sannsynligvis er det her snakk om rektangulære graver som vi kjenner fra tidligere arkeologiske undersøkelser, blant annet på Tjora prosjektet i 2008/2009.

De siste to ukene har vi også åpnet et lite felt på det som ble kalt område B. Det ble avdekket 8m², og på dette lille feltet ble det påvist en mulig teltring. Området var ikke like funnrikt som felt C og D, men ga allikevel noen flotte funn. Deriblant fire pilespisser av typen A1 og A2, samt fem skrapere.

I tillegg til dette har arbeidet med å ferdiggrave felt C tatt det meste av tiden de to siste ukene. Funnmengden fortsetter, og med det også de flotte funnene. Vi har til nå på Jåsund gravd frem anslagsvis 70 pilespisser av typen A1, A2 og A3. Enkelte stolpehull har også begynt å dukke opp når vi når bunn av kulturlaget, strukturer som kan tyde på enkle konstruksjoner i forbindelse med de sentrale delene av felt C.

Les tidligere rapporter fra Jåsund

Krister Eilertsen 02.08.10
 

 

 

 

 

 


I den østlige delen av feltet ble det avdekket en kokegrop. Gropen er snittet og har en klar nedgraving som kan vise til flere bruksfaser. Foto: Astrid H. Bjørlo.


 

 

 

 
Oversikt over felt C. På bildet synes to kryssprofiler på de to områdene som antas å være de sentrale delene av aktivitetsområdet. Foto: Krister S. Eilertsen.


 

 

 

 

 

 


Profilbilde av det ene stolpehulene på Felt C. Den mørke massen fyller det som har vært nedgravingen til stolpen. Foto: Astrid H. Bjørlo.


 

 

 

 
Astrid H. Bjørlo dokumenterer den ene profilen gjennom de sentrale delene av felt C. Foto: Hilde Fyllingen
.