MENY

Jåsund Uke 3 og 4

På Jåsund er det avdekket en strandvoll hvor det er gjort funn som kan dateres til overgangen mellom eldre og yngre steinalder, det vil si cirka 4000 år f.Kr.

DSC_0127_edited-1

 

 

Flyfoto av hele feltet. Foto: Espen Torp

 Avdekkingen med maskin er nå fullført, og det viser seg at vi har et funnførende kulturlag som går gjennom hele feltet. På, og i forkant av, strandvollen som er avdekket har vi nå renset frem et mer eller mindre sammenhengende kulturlag som ut i fra funn kan dateres til overgangen mellom eldre og yngre steinalder (ca. 4000 år f.Kr).

DSC_0010_edited-1

 

 

 

 

Astrid H. Bjørlo dokumenterer profilen som ble gravd i den sørøstlige delen av feltet. Flere dyrkningslag og det sorte kulturlaget er synlig på bildet. Foto: Krister Scheie Eilertsen.

Etter at området var ferdig renset frem var det tydelig at enkelte områder viste seg å være mer funnførende en andre, og vi har nå satt i gang med å grave oss ned i tre av de mest funnførende områdene. Jordmassene blir gravd i et rutesystem, og jorden soldet med vann.

DSC_0013_edited-1

Oliver Sørskog og Andrè Nilsen graver i de fine sandmassene som skjuler de eldste sporene etter mennesker på Jåsund. Foto: Krister Scheie Eilertsen.


Blant de mange hundre funn fra kulturlaget er blant annet to økser, to emner til øks, flere pilespisser, kniver og skrapere i flint blitt funnet. Dette er gjenstander som forventes å finne på denne typen boplasser. Vi går en travel tid i møte, med store mengder jord som skal graves og undersøkes, og vi ser frem til flere flotte funn i fremtiden.

DSC_0012_edited-1%281%29
En av skraperne som ble funnet i kulturlaget. Foto:  Krister Scheie Eilertsen.

 

 


 

DSC_0017_edited-1

To vakre redskaper i flint. Øverst en flekkekniv, nederst en pilespiss hvor spissen er knukket. Foto: Krister Scheie Eilertsen.
 

 

 

 

 

Krister Eilertsen 23.05.10
Les tidligere rapporter fra årets feltsesong.