MENY

Jåsund uke 5 og 6

Graving på fire felt innenfor feltgrensen er i gang, og funnmengden har økt betraktelig siden forrige oppdatering. På de fire feltene er det blitt gravd til sammen ca. 60 m² og det er gjort i overkant av 1500 funn.

Blant funnene er flere pilespisser av typen A1, en meisel i grønnstein og et stort grovhogd økseemne i grønnstein. I tillegg er det også gjort funn av tre biter med keramikk og en pilespiss i rhyolitt. Rhyolitten (også kalt årekvarts) er et råstoff som er typisk for den tidligneolittiske perioden (4000 – 3300 f.Kr).

Fremover planlegges det å utvide feltene som er påbegynt i håp om å avdekke strukturer i undergrunnen. Enkelte ildsteder har allerede vist seg, og forhåpentligvis kan vi avdekke konstruksjoner som for eksempel teltringer.

Åpen dag
16. juni inviterer vi til feltet for alle som er interesserte fra kl. 17.00-20.00. Det vil bli omvisning for alle og aktiviteter for de minste. Vi håper at så mange som mulig vil ta turen. Mer informasjon følger. Vel møtt!

Krister Scheie Eilertsen 02.06.10


 

    

 

 
Stort økseemne i grønnstein. Grønnsteinen funnet på Jåsund har de karrakteristiske  hvite båndene som man finner i grønnstein fra Hespriholmen på Bømlo.  Foto: Krister Scheie Eilertsen.


 

    

 

 
Øks i grønnstein av typen Vespestad. Foto: Krister Scheie Eilertsen.
 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 


Tjelden besøker feltet hyppig. Her har den lagt egg på feltet bare noen få meter fra der gravingen pågår. Nora Pape graver i bakgrunnen. Foto: Krister Scheie Eilertsen.                           

   

     


Seks pilespisser i flint av typen A1.  Foto: Krister Scheie Eilertsen. 

 

 

    

 

 
Øks og meisel av grønnstein. Foto: Krister Scheie Eilertsen.