MENY

Jåsund uke 7 og 8

De siste ukene har vi på Jåsund fokusert på å utvide de fire feltene i størst mulig grad. Dette har medført at vi på det ene feltet har avdekket en steinkonstruksjon som kan ha fungert som en teltring, i tillegg til et sannsynlig gulvlag i en tuft.

Dette er meget spennende konstruksjoner som vil bli arbeidet mye med i de kommende ukene. Forhåpentligvis vil vi kunne si mer om hvilken funksjon disse konstruksjonene har hatt og hvilke aktiviteter som har funnet sted i disse. Les tidligere rapporter.

Funnmengden har heller ikke avtatt. Flere pilespisser, skrapere og bor har dukket opp. I tillegg til veldig mye produksjonsavfall til disse redskapene. Totalt har funnmengden nå oversteget 5000 funn!

I uke 7 var vi så heldige å ha Lovise Hanssen Hatleskog på besøk. Lovise går på Gauselsete skole og hadde sin arbeidsuke sammen med oss. Hun viste flott arbeidsinnsats og gjorde flere flotte funn. Tusen takk for hjelpen Lovise!

Onsdag den 16. juni arrangerte vi, sammen med Myklebust-prosjektet, åpen dag. Cirka 100 interesserte møtte opp og fikk se en del av de fineste funnene vi har, i tillegg til at de forhåpentligvis fikk et lite innblikk i hvordan vi jobber. Barna fikk også prøve seg som arkeologer ved å finne ekte gjenstander i en del av den jorden vi graver i. Mannskapet på Jåsund takker for interessen og for oppmøtet!

Krister Scheie Eilertsen  20.06.10 

 

 

 

 

 


Krister S. Eilertsen viser frem funn til noen av de oppmøtte på åpen dag. Foto: Hilde Fyllingen. 

 

 

 

  Solding av jordmasser var en populær aktivitet for barna. Oliver Sørskog viser hvordan. Foto: Hilde Fyllingen.

Oversiktsfoto av felt C og D. Bilde visert utstrekningen av det som har blitt gravd på to av de fire feltene. Astrid Bjørlo og Nora Pape dokumenterer funn og observasjoner midt på bildet. Foto: Krister S. Eilertsen.

 

 

 

 

 

På bilde synes steinringene på felt A. Funnmengden er betraktelig høyere innenfor ringene enn hva den er utenfor. Konstruksjonen kan ha fungert som en teltring. Foto: Krister S. Eilertsen.

 

 


 

 

 

 
Oversiktsfoto av felt C. Den rektangulære konstruksjonen er etter all sannsynlighet de sentrale delene av et aktivitetsområde. Videre undersøkelser vil vise om det dreier seg om en tuftkonstruksjon. Foto: Krister S. Eilertsen.

 

 

 

 


 

Lovise Hanssen Hatleskog gjør spennende funn i soldet. Foto: Hilde Fyllingen.