MENY

Jåsund uke 9 og 10

Nå er vi godt i gang med lag 2 av kulturlaget. Det blir fremdeles gjort mange funn og det er enkelte områder som utmerker seg som spesielt funnrike.

Lengst sørøst i feltet har vi et område med spesielt mange makroavalsg som vi kan se stammer fra produksjon av en, eller flere, flintøkser. Vi håper at vi skal finne nok av denne typen avslag til å rekontruere produksjonsprosessen.

Vi har denne uken hatt botanikere på feltet. De har tatt ut pollen og makrofossilprøver. Ved å analysere disse kan vi få svar på hvilke planter som var i området og hvorvidt man kan ha drevet med dyrking av korn. Vi ser fram til resultatet som foreligger en gang i høst.

Ellers er det ingen tvil om at høsten og vinteren vil gå med til å sortere alle funnene. Vi har nå passert funn nummer 1000, og når man vet at det gjennomsnittlig er 10 funn per nummer, kan man lett forestille seg den enorme funnmengden det er snakk om.

For dem som er spesielt interessert er det funnet to meisler av Vespestadtype, en Vespestadøks, en prikkhogget trinnøks, ett økseemne i grønnstein, tre økseemner i flint, tverrpiler, A1 og A2-piler, skrapere, flekkekniver, mikroflekker og regulære flekker fra koniske og sylindriske kjerner, flintkjerner og ikke minst asbestmagret keramikk.

Les tidligere rapporter fra Jåsund.

Prosjektansvarlig Hilde Fyllingen 04.07.10