MENY

Jernaldergården blir ny, med gammel teknikk

Et av langhusene skal rehabiliteres. Med byggemateriale likt det som ble brukt i forhistorien, og mye manuell hugging av treverk, skal langhuset bli nytt – men i gammel drakt.

Illustrasjon av interiør i nytt langhus Illustrasjon av interiør i nytt langhus. Ill: Arkikon

Jernaldergården på Ullandhaug er som den eneste i sitt slag i Norge, gjenreist på restene etter en bondegård fra eldre jernalder. Det bodde folk på gården i slutten av romertid og gjennom hele folkevandringstiden (350550 e.kr.) I dag drives gården av Arkeologisk museum, som et levende friluftsmuseum.

Åpnet i 1972

I 196768 ble gårdsanlegget på Ullandhaug undersøkt av en stor gruppe arkeologer, studenter og andre interesserte under ledelse av arkeolog Bjørn Myhre på daværende Stavanger museum. Myhre, som senere ble direktør på Arkeologisk museum, ønsket å undersøke både tuftene til de opprinnelige langhusene fra jernalderen, men også området rundt.

Tidlig på 1970-tallet var tømrere, med veiledning fra arkeologer, i gang med å rekonstruere hele gårdsanlegget. Gården ble offisielt åpnet i 1972 av Kong Olav.

Husene ble rekonstruert på de opprinnelige tuftene, og ble bygget ut fra det man da visste om Jernalderens byggeskikk.

Trenger publikumshjelp

Nå – over 40 år senere – trenger husene en rehabilitering. I dag er de rekonstruerte husene i svært dårlig forfatning. Selv om arbeidet som ble gjort på 1960-tallet har fått gode skussmål av fagfolk innen byggteknikk, har den naturlige nedbrytningen av treverket svekket konstruksjonen. For å sikre videre drift av anlegget er det utarbeidet en arbeidsplan for et omfattende rehabiliteringsarbeid.

– Det har vært behov for en rehabilitering i lang tid, så det er godt å endelig være i gang, sier driftsleder på Jernaldergården, Inger Horve. Hun lover at publikum skal kunne følge prosessen, og en del av aktivitetene på gården i sommer knyttes opp mot jernalderens byggeskikk.

Publikum skal blant annet få lov til å spikke tre-nagler som skal brukes i husene. Vi trenger mange slike, og håper publikum kan hjelpe oss, sier Horve.

Dette starter lørdag 2. juni og vil foregå i helgene framover. 

Autentisk råstoff

De kommende årene skal hele bygningsmassen på Jernaldergården rehabiliteres, og målet er at husene skal fremstå så autentiske som mulig. Endringene som gjøres skal være fundert i arkeologisk materiale og historiske kilder, og byggemateriale skal hovedsakelig være av samme råstoff som ble anvendt i forhistorien.

I første omgang er det det lengste av de tre langhusene som skal fornyes. Det nye huset blir litt høyere enn det som står der i dag, og dørene blir større. Det blir også en litt annen inndeling inne i huset.

Lang historie

Gårdsanlegget på Ullandhaug var første gang registret av konservator Tor Helliesen i 1900. De første spirene til rekonstruksjon på de opprinnelige tuftene begynte å spire på 1950-tallet. Og arbeidet kom i gang i 1967, da ble også stiftelsen Ullandhauggarden opprettet. Det er fremdeles stiftelsen som eier husene, mens det er Arkeologisk museum som har ansvaret for formidlingen.

Det er også stiftelsen som er ansvarlig for fornyingen, et arbeid som ikke kunne blitt gjennomført uten en betydelig gave fra Sparebankstiftelsen. Stiftelsen har også fått en pengegave fra Sola kommune til dette arbeidet, og er svært takknemlig for støtten. 

Budsjettet på rehabiliteringen av det lengste langhuset på gården, det som omtales som Hus 3, er i overkant av tre millioner kroner. Det er byggefirma Høye&Ueland som står for arbeidet, og de er opptatt av tradisjonshåndverk.

Målet er at alle tre husene på gården skal rehabiliteres, men for å få realisert disse planene trenger Stiftelsen Ullandhauggarden ytterligere finansiering.

Tekst: Ragnhild Nordahl Næss