MENY

Klinker til med en port

Geir Magnussen, restaureringsteknikeren - eller smeden - på museet, har de siste månedene jobbet nonstop med en drøyt 3 meter høy port som skal stå mellom Sangsalen og biblioteket på Kongsgård skole.

Oppdragsgiverne er Rogaland Fylkeskommune og Kongsgård skole, som ønsket porten laget med gamle klinketeknikker,
dette for å passe inn i miljøet ved Kongsgård skole. Klinking er et gammelt fag, begrepet brukes i forbindelse med konstruksjoner
som sammenføyes med en nagle. Teknikken har vært benyttet så lenge vi har gjort bruk av metaller. Elektrisk sveising
ble vanlig for omtrent hundre år siden, før dette ble klinknagler mye brukt ved sammenføyninger av metalldeler – være seg ved arbeid på skip, bruer eller til og med på fly.

– Det er få smeder som benytter klinketeknikken i dag, de fleste driver jo med sveising. Rent praktisk må man bore eller dore et hull, så putter man en nagle med ferdiglaget hode i den ene enden gjennom hullet. Ved hjelp av mothold og klinkhammer formes et nytt hode i motsatt ende som holder delene sammen, forklarer Magnussen. Naglene varierer i størrelse, de groveste må varmes godt før hamringene begynner. Det må bores mange hull – på porten til Kongsgård skole er det til sammen blitt boret 6-7 meter i stål.

Porten er tegnet av Magnussen sjøl, og siden Kongsgård skoles bygninger har status som fredet ble skissene på forhånd
godkjent av Riksantikvaren. Alt ved porten er håndlaget; håndtak, hengsler og låskasse. Den monumentale porten er blitt
smykket med et eple. – Siden porten skal stå ved Sangsalen hvor skoleteateret Idun holder til, var det ønskelig at Iduns emblem, kunnskapens eple, ble brukt som et dekorativt element, sier Magnussen.

Porten er lovet ferdig ved utgangen av mai. Men før det må det til med tre lag med maling, og noe forsterkningsarbeid i
forbindelse med transporten. – Utfordringen nå er å få porten ut av huset, den går nok kanskje ut på langs, avslutter Magnussen håpefullt. 

 Kontaktinformasjon Geir Magnussen: geir.magnussen@uis.no