MENY

Konferanse: Hesten og mennesket

Denne uka holdes en konferanse på Arkeologisk museum, hvor det er hesten, og møtet mellom mennesket og hesten, som er hovedtema.

Brakteat, Arkeologisk museum

I løpet av den tre dager lange konferansen skal ulike aspekter ved menneskets møte med hesten helt fra forhistorien til historisk tid belyses. Mennesker har blitt beveget og fascinert av møter med hesten til alle tider.
Så hvordan har hesten beveget menneskene fysisk og emosjonelt, og hvordan har vi mennesker beveget hesten? Dette er noe av det konferansen ønsker å utdype.

Hesten fungerer også som et utgangspunkt for å se på et bredt spekter av menneske-dyr-relasjoner.

Temaene forskerne skal presentere spenner fra hester i Egypt og det gamle Hellas, til hester i krig og hesters rolle i turisme. Det vil også være foredrag om hesten i bronsealderen og hestebegravelser. Under konferansen «Horses, moving» kommer noen av verdens mest anerkjente forskere innenfor sine fagfelt til Stavanger.

Konferansen har 40 deltakere fra hele verden, fra Asia, USA og Europa.

Les mer om konferansen og se hele programmet.