MENY

Med hendene på historien

Både tredjeklassinger fra Skadberg skole og Solaordfører Ole Ueland jobbet iherdig med graveskjeene da de fikk være med arkeologer fra Arkeologisk museum på utgravingsjobb.

 • Tre som er med på utgraving, ordfører, arkeolog og skoleelev.
  Solaordfører Ole Ueland graver side om side med arkeolog Runar Grønlie og tredjeklassing Thomas Øglænd Jordal.
 • fire elever og to voksne som ser på noe sammen
  Alle blir engasjerte når arkeolog Runar Grønlie forteller og forklarer.
 • Oversiktsbilde, utgravingsfelt og elever som jobber.
  En hel skoleklasse i arbeid sammen med arkeologer fra Arkeologisk museum.
 • Arkeolog og elev som jobber sammen
  Konsentrasjon og samarbeid er viktige stikkord når tredjeklassinger jobber sammen med arkeologer.
 • to elever som jobber med å grave ut en steingard
  Evelyn Than og Arild Tjøstensen Smith i 3B jobber og diskuterer hva de kan finne. Kull? Bein? En hammer?
 • Prosjektleder fra Arkeologisk museum forteller før klassen går i gang.
  Prosjektleder Barbro Dahl fra Arkeologisk museum forteller og instruerer før klassen går i gang med jobbingen.
 • Arkeolog og elev legger et lite funn i en funnpose.
  Mange fant kullrester under utgravingsjobben.
 • jente børster sand av et funn.
  Live Iversen Narvesen børster sand av noe som kunne vært et funn. Men det viste seg å være en blank stein.
 • Arkeolog og elev jobber sammen.
  Prosjektleder Barbro Dahl og 3-klassing Celina Skailand jobber sammen.

- Da vi fikk bort all jorda som lå oppå her kom alle disse steinene fram, sier prosjektleder Barbro Dahl fra arkeologisk museum, UiS, og peker på en lang steingard helt nederst på utgravingsfeltet. Hun tenker at steingarden kan ha vært et far for å lede dyrene ut på beite, og anslår at strukturene er fra jernalderen. Så her bodde altså solabuer for 1700 år siden. Andre funn, som en pilspiss, er hele 4000 år gammel.  

De rundt 25 tredjeklassingene og en interessert ordfører følger nøye med. Nå er det snart deres tur til å rense fram mer av steingarden, sånn at arkeologene kan få et skikkelig inntrykk av steinstrukturen når det skal tas oversiktsbilder med drone over helga.

Tetthet av kulturminner
Arkeologisk museum er godt i gang med utgravingen på Skadberg i Sola kommune, like ved Skadberg skole. Her foretas utgravingen i forbindelse med en reguleringsplan for Skadberg skoletomt.

I området som nå er nærmest helt utbygd har det vært en svært høy tetthet av kulturminner. Langs veien Skadbergbakken som løper langs toppen av høydedraget har det ligget store gravminner på rekke og rad. Innenfor årets undersøkelsesområde skal det før oppdyrking ha ligget en gravhaug som var 15 meter i diameter og 1,8 meter høy som både har gått under navnet Resen og Rishaug.
I 2010 foretok Arkeologisk museum en spennende utgraving rett nord for årets undersøkelsesområde der det ble funnet fem vikingtidsgraver og flere hus fra yngre bronsealder og førromersk jernalder, det vil si årtusenet før Kristi fødsel.

Tålmodighetsprøve
Ordfører Ole Ueland er også interessert i det arkeologene har funnet, og syns det er bra at museet også involverer den nye generasjonen solabuer. Han bruker graveskjeen ivrig, og lurer på om han kan ha funnet noe brent bein, som er hvitt.  Men når han spør arkeolog Runar Grønlie, viser det seg å være hvit stein, og Ueland må grave videre.

- Dette er jo tålmodighetsprøve. Når vi ønsker å bygge ut syns vi av og til det tar lang tid, men dette gir jo en litt annen forståelse av det, sier Ueland.

Samarbeid med skolen
Siden utgravingsfeltet nærmest ligger i skolegården har Arkeologisk museum hatt et tett samarbeid med Skadberg skole. Denne uka har elever fra 3. trinn fått muligheten til å være med på den arkeologisk utgravingen. De har allerede fått informasjon gjennom fellessamling på skolen, og klasseromsundervisning med skoletjenesten til Arkeologisk museum.
- Hva er dette? Kull? Kan dette være bein? De unge arkeologene er ivrige med redskapene og graver side om side med arkeologer fra museet, som villig svarer på spørsmål og ser på det som kan være funn. Det er ikke lett å se forskjell på leire og stein, med sorte kullbiter som er et par tusen år gamle får elevene lett øye på.

- Og jeg fant noe som kanskje var en hammer, sier Evelyn Than på 9 år. Hun har blitt inspirert og tror kanskje at hun skal bli arkeolog. 9åringen Thomas Øglænd Jordal er ikke helt sikkert på hva han skal bli, men han syns det er spennende å finne kullrester som kan være flere tusen år gamle.

Lærer for 3B, Mads Kristensen syns det er veldig kjekt at elevene får være med, og syns opplegget både før og under utgravingen har vært bra.

-Vi er heldige som har fått vært med på dette, sier han.