MENY

Menneska i mellomalder - Stavanger

Museet midt på dagen 27.oktober kl.12.00

Bli med på ein spanande Museet midt på dagen torsdag 27.oktober kl.12.00 og høyr om menneska i mellomalderen i Stavanger. osteolog/arkeolog Sean Dexter Denham (endring i aktivitetskalenderen) har arbeidd både med materiale frå utgravingane på torget 2004-2007 og materiale frå utgravingar på 1960-70-talet som er lagra i magasina på Arkeologisk museum.

Latriner, skjelett og mykje anna fører oss tett innpå menneska som levde i Stavanger i mellomalderen og deira liv lagnad. Dei som oss hadde plager og gleder, så som vonde ryggar, giktiske fingrar samt nyplukka molte og blåbær.

Tilbodet er gratis. Velkomen til eit annleis museumsbesøk!