MENY

Myklebust – hus, graver og offerstein ved Hafrsfjords innløp

Kl. 18.30, 19. februar holder arkeolog Barbro Dahl foredraget «Myklebust – hus, graver og offerstein ved Hafrsfjords innløp» på Arkeologisk museum.

Å være bosatt eller gravlagt på Myklebust vil ha endret seg svært mye i løpet av de 3000 årene området var i bruk − fra yngre steinalder til vikingtid. Arkeolog Barbro Dahl vil ta opp spørsmål som: «Hvilke arkeologiske og botaniske spor finner vi fra de ulike periodene?» og «Hvordan kan Myklebust-undersøkelsen betraktes som et innblikk i store samfunnsomveltninger i Rogaland?»

Foredraget er en del av rekken av tirsdagsforedrag på Arkeologisk museum. Se hvilke foredrag som blir holdt denne våren. Foredragene starter kl. 18.30.

Målgruppen er et allment interessert publikum. Fri entré. Velkommen!