MENY

Nasjonale retningslinjer for finnerlønn

Stadig flere leverer inn arkeologiske funn til Arkeologisk museum, UiS, og de andre universitetsmuseene i Norge. Nå har Riksantikvaren utarbeidet nasjonale retningslinjer for fastsettelse av finnerlønn ved arkeologiske funn.

Retningslinjene klargjør hva museene og Riksantikvaren legger vekt på når finnerlønn skal fastsettes, og er også ment å være viktig informasjon til finnere av løse kulturminner, særlig til metallsøkere.

Dagens finnerlønnordning har vært en del av lovverket siden 1905, og bygger på praksis helt tilbake til middelalderen.  Mens man før fant gjenstander tilfeldig, leter mange nå systematisk med metallsøkere.  Riksantikvaren har nå laget nasjonale retningslinjer, fordi det i dag leveres inn langt flere funn til de arkeologiske museene enn noensinne tidligere. Den store økningen de siste årene har gjort det nødvendig å få på plass nasjonale retningslinjer for fastsettelse av finnerlønn, for å sikre lik behandling landet rundt, skriver Riksantikvaren på sine hjemmesider.

Les de nye retningslinjene her.

Metallsøkerfunn

Det er spesielt metallsøkere som leverer inn store mengder funn, og Arkeologisk museum har så langt fått inn 62 funn fra metallsøkere i 2018, og det kommer stadig inn flere. Det ble blant annet funnet et beslag, datert til ca. 800 til 1050 e.Kr., funnet på Lunde i Stavanger. Er dette et detektorfunn? Slike blir omtalt som «insulære» beslag fordi de opprinnelig stammer fra Irland og England. Dette beslaget kan opprinnelig ha tilhørt seletøy, men gjort om til draktsmykke her i landet. Selve beslaget er støpt i kopperlegering, men belagt med gull på overflaten av dekoren. Nevnes kan også funn av ei Urnes-spenne Er dette et detektorfunn?, datert til sein vikingtid (1000‒1050 e.Kr.) fra Tunge i Randaberg. Fra Rogaland er det kun funnet et par stykker tidligere og fra hele Norge om lag 30 eksemplarer.   

Hvem kan få finnerlønn?

Riksantikvaren skriver følgende om finnerlønn:
Riksantikvaren kan gi finnerlønn for funn av løse kulturminner som er eldre enn 1537, mynter som er eldre enn 1650 og samiske gjenstander som er fra 1917 eller eldre. Det kan også gis finnerlønn for skipsfunn som er mer enn 100 år gamle, for eksempel tilbehør, last og annet som har vært om bord, når eier ikke er kjent.  Det er Riksantikvaren som fastsetter og utbetaler finnerlønn, basert på anbefalinger fra de arkeologiske forvaltningsmuseene. Finnerlønn skal i utgangspunktet deles likt mellom finner og grunneier.

Riksantikvaren har ikke utbetalt finnerlønn mens arbeidet med retningslinjene har pågått. Arbeidet med å utbetale finnerlønn vil nå starte opp.

 

Beslag fra Lunde i Stavanger kommune. Funnet av metallsøker i 2016.

Beslag fra vikingtid, funnet på Lunde i Stavanger kommune. Funnet av metallsøker i 2016. Laget i Irland eller England.