MENY

Ny leder for konserveringsavdelingen

Inger Marie Egenberg har tiltrådt stilling som avdelingsleder for konserveringsavdelingen på Arkeologisk museum.

Inger Marie Egenberg er utdannet konservator og har doktorgrad i konservering fra Universitetet i Gøteborg. Tema for doktorgradsavhandlingen var vedlikeholdsproblematikk for tjærebredde stavkirker og materialteknikk i den sammenheng. Hun tiltrådte stillingen 1. mars. Egenberg kommer fra stilling som førstekonservator ved Norsk maritimt museum.