MENY

Ny nettportal for folk flest - www.unimus.no

Nå kan du se på og lese om dolker og økser fra steinalder, smykker fra bronsealder, hjelmer fra vikingtid og helgener fra middelalder. Eller portrettet av Christian IV og tusenvis av norske middealdermynter – på nettet. Lanseringen av gjenstandsdatabasen www.unimus.no markeres nasjonalt 19. februar.

Bakgrunn Arkeologisk museum i MUSIT
Universitetsmuseene i Oslo, Tromsø, Trondheim og Bergen har siden 1990-tallet samarbeidet om å utvikle felles databaser og -systemer for sine samlinger. Dette både for å kunne forvalte samlingene på en bedre måte og for å øke tilgjengeligheten for forvaltere, studenter, forskere og ikke minst allmennheten.
Arkeologisk museum endret status til universitetsmuseum ved UiS-fusjonen i 2009, og UiS ble da deleier i MUSIT samme år. Museet er med i fem faggrupper med temaene gjenstander, foto, top.ark (digitalisering av vitenskapelig arkiv), feltdokumentasjon innen kulturhistorie og ”New vascular plant application” innen naturhistorie. Museet gjenstandsdatabaser er nå, mer eller mindre, konvertert over i MUSIT sine databaser. Arkeologisk museums fotodatabase inneholder nærmere 61 000 foto og det gjenstår en del arbeid før samtlige av disse, med bildetekst, er konvertert over i MUSITs fotodatabase.

Nasjonal lansering 19. februar
Universitetsmuseenes gjenstandsdatabase lanseres nasjonalt fredag 19. februar på Kulturhistorisk museum i Oslo. Arkeologisk museum vil markere begivenheten lokalt først ved ferdigstillelse av overføringer til fotodatabasen, det vil si noen måneder fram i tid. 

Endelig kan alle se nesten alt
De 480.000 gjenstander eller funn som er lagt ut på nettet til nå, er bare en liten del av universitetsmuseenes samlinger. De fleste av museenes gjenstander er sjelden eller aldri vist for publikum. Museene vil arbeide videre med å legge ut flere gjenstander i basen etter hvert som de blir registrert og katalogisert.

Nettportalen www.unimus.no/arkeologi gir deg tilgang til 480.000 arkeologiske funn på nettet.

For mer informasjon kontakt Arkeologisk museum ved Mari Høgestøl, avdelingsleder Samlinger
mari.hogestol@uis.no, tlf. 51 83 26 55