MENY

Ny publikasjonsserie

Arkeologisk museum lanserer nå en ny publikasjonsserie. AM-Profil har allerede sju nummer, og den åttende er godt på vei.

AM-Profil er digitalt tilgjengelig i «Open Access» og er en all-round serie som blant annet skal publisere rapporter, museumsfaglige artikler og bøker, lærebøker, konferansebidrag, oppsagsverk og kompendier.

AM-Profil 1 og AM-Profil 2 er helt ferske utgivelser, begge skrevet av Hilde Fyllingen, arkeolog ved Arkeologisk museum. Disse omhandler resultater fra utgravingene på Tjora og Jåsund.

De øvrige fem har tidligere vært publisert i serien AmS Nett.

Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger, har lenge sett behovet for en publikasjonsserie som har en litt lavere publiseringsterskel enn AmS varia og AmS Skrifter, både på det vitenskapelige nivået og med hensyn til publiseringsprosessen.

Serien er ikke referee-behandlet og en får heller ikke forskningspoeng når en publiserer her. Poenget med serien er å få ut større publikasjoner og få ut viktig kunnskap som ikke skal til referee-behandling.

Redaksjonsutvalget ved Arkeologisk museum, som ledes av forskningssjef Marianne Nitter, er veldig fornøyd med produktet, og håper at serien blir populær. Den er også åpen for publisering for andre enn de ansatte ved Arkeologisk museum.