MENY

Ny rekord på Arkeologisk museums facebooksider

En bevisst satsning på å gi publikummet vårt et utvidet informasjonstilbud gjennom facebook, har vist seg å være svært effektivt. Arkeologisk museum har hele 740 månedlige brukere.

- Det er ny rekord sier Ellen Hagen, formidler i skoletjenesten. Hun har personlig vært aktiv bruker av sosiale medier, og nå har hun også fått oppgaven med å gjøre en ekstra innsats på museets facebooksider. Noe som har vist seg å være svært effektivt.

 Hver uke følger halvparten av publikummet, det vil si over 600 av 1242 interesserte aktivt med på Arkeologisk museum sine facebooksider. Facebooksiden har ialt blitt besøkt 23 000 ganger de siste fire ukene.

- Vi har fram til nå brukt dette sosiale mediet til å videreformidle aktiviteter og nyheter som skjer ved museet. Dette har vært nyttig da denne gruppen brukere har vært mer aktive i å få vite  hva som skjer enn lesere av hjemmesiden. Nå har jeg brukt fire uker på å poste innlegg flere ganger i uken. Etterhvert har vi også fått direkte spørsmål til oss som vi har svart på. Denne kommunikasjonen er gull verd for museet og gjør det lettere å legge til rette for publikummet vårt.
Vanlige publikumstilbud som helgeaktiviteter, tirsdagsforedrag, Museet midt på dagen og Inspirasjonslørdag blir annonsert. Dessuten er facebook en fin kanal for å fortelle om spesielle tilbud, nye bøker og annet spennende som finnes i butikken.

Nå håper Hagen å få tilbakemeldinger fra publikum på om tidspunktene for aktiviteter er gode og gi publikum muligheten til å komme med innspill til aktiviter de ønsker å være med på.

Oversikten fra facebook om ulike museer i landets facebook-aktivitet viser dette:

Kulturhistorisk museum i Oslo: 1023 tilhengere
Norsk Teknisk museum, Oslo: 1004
Jærmuseet :904
Oljemuseet: 425
Bergen museum: 425
Arkeologisk museum: 1242

- Dette er en god indikasjon på at arbeidet vi gjør er viktig og at det på sikt vil kunne gi museet enda flere besøkende, sier en engasjert Hagen.

Våre facebookvenner:
* 60% av brukerne er kvinner hvorav 21% er mellom 35-44
* 12% av brukerne er menn mellom 35 og 44 å
* 8 % er over 55 år.