MENY

Nye spennende funn fra i fjor - utstilling åpner søndag!

Da Spor i jord utstillingen åpnet tidligere i år, var det bare noen av alle skattene som ble stilt ut. Nå kan du benytte anledningen til å se alle dem vi ikke la fram, når en rekke spennende funn blir presentert førstkommende søndag.

 Utstillingen ”Spor i jord. Nye funn 2009–2010” presenterer resultatene fra de to siste årenes feltsesonger, og når det nå åpnes for nye, enda flere funn, er det resultater fra de 17 undersøkelsene som ble gjennomført i 2009 og 2010. Til høsten vil det skje enda et nytt bytte.
 

De nye funnene er fra:
JÅSUND, Sola k.
HELGANES, Karmøy k.
SKADBERG, Sola k.

Forhistoriens Jåsund
Det ble i 2010 undersøkt et område like ved Hafrsfjordbroen, der fokus var rettet mot steinalderen. 23000 funn ble gjordt, derav 68 pilspisser, samt en rekke skrapere og kniver, i flint, to trinnøkser, en vespestadøks og to meisler. Det var to bosetninger, en fra rundt 7000 år f.Kr., og den neste i perioden 5000–3500 år f. Kr. Menneskene bodde langs strandkanten og levde av fiske og fangst. Denne undersøkelsen er allerede i gang igjen i år, og skal fortsette til ut på høsten 2011.

Graver på Haugesund Lufthavn
I 2010 og 2011 foregikk det undersøkelse av fire fangstboplasser fra yngre steinalder (ca. 2000–3000 år f.Kr.) i havgapet ytterst på Haugesund Lufthavn, Karmøy. En av boplassene har uvanlig godt bevarte boligstrukturer (runde tufter) og et allsidig og utsagnskraftig funnmateriale (bl.a. av flint, rhyolitt, skifer, grønnstein og ornamentert keramikk). På en annen boplass viser en stor tuft at Helganes, i likhet med mange andre kystområder på Vestlandet, også har vært brukt i eldre jernalder. Også her er det nye utgravninger i gang, og i løpet av sommeren skal funnene fra Helganes fortelle mer om historien fra Yngre Steinalder.

Romerske bosetninger på Skadberg
Langs en åsrygg på Skadberg ble det funnet fem sikre og to mulige rester etter hus fra romertid (200–400 e.Kr.) og folkevandringstid (400–600 e.Kr.). Her ble også funnet tre kvinnegraver og en barnegrav fra vikingtid (800–1030 e.Kr.), nedgravd i bakken, uten bevart haug eller annen markering over. En femte grav var tom.

I gravene ble bla. funnet smykker, perler, kniv og rester av skrin. Av særlig interesse var funn av 49 knyttenevestore kvartsittsteiner i det hellelagte inngangspartiet eller under veggene i et av husene. Slår eller gnir en slike steiner sammen vises et lysglimt. Dette gir grunn til å tro at steinene var lagt ned i magisk hensikt.


Fra alle disse stedene kan publikum nå se de flotte funnene. Dessuten stilles det ut gjenstander som er innlevert av publikum, samt funn fra søk med metalldetektor.

Tidsmessig spenner funnene over store deler av Rogalands forhistorie. Det presenteres en oversikt over alle registreringer, utført av Rogaland fylkeskommune, og alle undersøkelser som Arkeologisk museum har stått for.

Utstillingen "Spor i jord" har en re-åpning søndag 22. mai og vil stå ut året. Museet er åpent fra 11:00 til 16:00