MENY

Nytt nummer av Frá haug ok heiðni ute

Det første nummeret av Frá haug ok heiðni 2013 er et spesialnummer om konserveringsavdelingen.

Frá haug ok heiðni er Arkeologisk museums populærvitenskapelige tidsskrift. En rød tråd gjennom artiklene i årets første nummer er i hvilken grad en skal være nødt til å endre på, i verste fall ødelegge, originalmateriale for bedre å kunne bevare det for ettertiden.

Materiale fra Mariakirken
I dette nummeret kan du blant annet lese om hvordan gamle skjeletter kan analyseres med nye metoder og slik gi ny kunnskap og innsikt. Malerikonservatorene er for tiden opptatt av et stort oppdrag med å behandle gjenstandsmaterialet fra Mariakirken i Bergen.

I tidsskriftet kan du lese om hvilke problemer en møter når en gir seg i kast med å konservere kunst fra sen middelalder og 1600-tallet.

Lysekrone og bombefly
Nummeret tar også opp behandling av gjenstander fra nyere tid. Du kan lese om så forskjellige ting som en brannskadd lysekrone fra kirken i Kopervik og et tysk bombefly fra 2. verdenskrig.

Tidsskriftet kommer ut fire ganger i året. Du får kjøpt Frá haug ok heiðni i museumsbutikken på Arkeologisk museum.

Det er også mulig å abonnere på tidsskriftet. Ta kontakt på telefon 51 83 26 00 eller per epost haugokh@uis.no dersom du ønsker å abonnere.