MENY

Påskemysterium fra Sømmevågen

Under fjorårets utgraving i Sømmevågen på Sola ble det funnet mange godt bevarte gjenstander. Det er ikke alle vi vet hva er. Kan du hjelpe?

Det var særs gode bevaringsforhold på Sømme og vi fant bevart både tre – og beingjenstander.

Den ene av disse gjenstandene har skapt litt hodebry.

I den opprinnelige strandkanten ble det påtruffet to røyser, møysommelig bygget opp over et lag flate steiner (mer om røysene kommer i et senere innlegg). I den ene røysen ble det, i overgangen mellom marin sand og torv, funnet en svært godt bevart tregjenstand. Gjenstanden (se uthevet bilde) er formet fra ett stykke av en pinne/stokk, den er ca. 20 cm lang, midtpartiet er skåret bort slik at det er en gjennomgående åpning og det er skåret inn renner i begge ender. Endene er fint avrundet og gjenstanden ser ikke ut til å ha vært brukt.

Basert på de stratigrafiske forholdene, er denne tregjenstanden trolig deponert før eldre bronsealder. Det ble funnet deler av en hjortekjeve i samme røys (samt bein og gevir i røysen ved siden av), så det er ikke umulig at både røysene og tregjenstanden har sammenheng med steinalderboplassene.

Vi har ennå ikke klart å finne ut hva denne gjenstanden kan ha vært brukt til. Har den sammenheng med utstyr til båt? Et fiskeredskap? Et håndtak? Eller en lukkemekansime til en fiskefelle? Det hele er et stort mysterium…

Jeg vil derfor oppfordre alle dere der ute til å legge hodene i bløt i påsken og komme med gode forslag til løsninger i ekte Poirot-stil. 

Les mer om utgravingene i Sømmevågen på www.norark.no

Tekst: Hilde Fyllingen, arkeolog