MENY

Planter avslører forbrytelser

I kveld er det klart for nytt tirsdagsforedrag på Arkeologisk museum. Botaniker Christin Jensen holder foredraget "Planter avslører forbrytelser" kl 18.30.

Hvor vi enn ferdes så setter plantene sine spor på oss. Pollen, frø og planterester kan fortelle hvor vi har vært, hva vi har spist eller hva vi har gjort. Slike botaniske spor kan være med på å løse kriminalsaker. Vi ser på hvordan dette er mulig og presenterer eksempler på tilfeller hvor botaniske analyser har vært brukt til å avsløre kriminelle handlinger både i nyere tid og i forhistoria.

Foredraget er gratis og holdes i auditoriet på Arkeologisk museum.

Neste tirsdag blir det en skikkelig foredragsstafett, med fem korte innlegg fra ulike utgravinger:
Trond Meling om Sømmevågen,  Krister Scheie Eilertsen om Hommersåk, Even Bjørdal om Orstad, Jon Reinhardt Husvegg om Hellvik og Barbro I. Dahl om Sola ruinkirke. Gjennom korte innlegg av prosjektledere for arkeologiske undersøkelser ulike steder i Rogaland får vi innblikk i hvilke funn som er gjort og hvordan disse funnene foreløpig tolkes. Det dreier seg om mange større og mindre prosjekter fra steinalder til vikingtid. Mye spennende nytt – kom og hør!