MENY

Restaurering av Stavanger Domkirke

Konserveringsavdelingen ved Arkeologisk museum jobber for øyeblikket med å ta ut de østvendte glassmaleriene i koret av Domkirken i Stavanger, fordi de ble skadet av hærverk i desember 2014.

Stavanger domkirke og Bispekapellet skal i regi av Stavanger kirkelige Fellesråd gjennomgå en grundig restaurering frem mot kirkens og byens 900-års jubileum i 2025. Arbeidet startet på vestfasaden i 2014 som et strakstiltak på grunn av akutt fare for nedfall av stein. Det var klebersteinsgesimsen og delvis utskifting av tak, dessuten klebersteinskantene i vindusomramminger og rundt lydglugger og urskive som ble gjennomført i 2014 av konservatorer og restaureringsteknikere fra Konserveringsavdelingen ved Arkeologisk museum. Klebersteinsportalen rundt hoveddøren er bevaringsmessig ekstra krevende, og vil inngå i den store, helhetlige restaureringsplanen som forhåpentligvis kommer igang i løpet av 2016.

Se bloggen for Domkirken2025