MENY

Ryger ristar runer

I samband med utstillinga "Runer - frå graffiti til gravskrift" held språkforskar og stadnamngranskar Inge Særheim foredraget "Ryger ristar runer" tysdag 3. november kl. 18.30.

Jæren blir omtala som «vår rikeste runesteinsprovins» i eit bokverk om dei yngre runene. Også når det gjeld innskrifter med eldre runer, er Jæren og Rogaland eit kjerneområde. Rune-innskriftene er eit viktig kulturhistorisk material som gjev interessante opplysningar, ikkje minst om språkhistoria.
Fri entré.