MENY

Saga-workshops på Arkeologisk museum starter opp

Mange rogalendinger meldte sin interesse for å delta på kveldskurs i sagalitteratur som skal arrangeres på AM. Førstkommende tirsdag den 18. januar kl. 18:30 blir første forelesningskveld.

- Et nytt og spennende webkurs – og en unik sjanse for folk i Rogaland til å delta på en workshop i sammen, i sagalitteraturens ånd. Slik beskriver Björg Àrnadòttir, en av aktørene bak prosjektet kurset som starter tirsdag.

Dette er en kursserie fra fire vest-islandske institusjoner hvor temaet er islandsk middelalderlitteratur og kultur, og den første på pensumplanen er Snorre Sturlason.

- Kveldskurs om islendingesagaer har lenge vært populære på Island. De er kjent for å by på kunnskapsrike og gode historiefortellere, som kan opplyse folk om tilblivelsen og innholdet i sagaer som er fullt av drama og svart humor.
For noen år siden dukket idéen opp blant noen institusjoner på Island, om å gi flere folk muligheten til å delta i en tilsvarende kursvirksomhet via Internett – direkte fra sagastedene på Island. Dette ble til samarbeidsprosjektet „Den islandske kulturarven.“ 
Og i løpet av våren 2011 vil dette arrangeres på Arkeologisk museum i Stavanger, sier Àrnadòttir.

Aktørene bak prosjektet
Landnamsenteret (www.landnam.is), i samarbeid med Snorrastofa (www.snorrastofa.is), Voksenopplæring på¨Vest-Island(www.simenntun.is) og Nepal Software (www.nepal.is), et lokalt datafirma i Borgarnes, har i et par år jobbet med å utvikle en idè for internasjonale avstands-studier innen den gamle islandske litteraturen. Målet med dette er å utforme et pedagogisk område på den islandske kulturelle arven til bruk hjemme og i utlandet.

Bruken vil bli gjort mulig av den teknologiske ekspertisen til Nepal, metodikk og pedagogisk kunnskap om fjernundervisning styres av Læringssenteret, den kreative tilnærmingen i forliket senteret og vitenskapelig kunnskap om Snorrastofa.

En spennende start
Det første kurset vil dekke livet Snorre Sturlasons liv. Det er også dette den nye biografien som en av de ansatte i Snorrastofa på Reykholt nylig publiserte. En biografi om Snorre i Island, oversatt til norsk og tysk.
Fremover planlegges det også å legge undervisning til andre skandinaviske land, samt tysk- og engelsktalende land og senere også flere fag. Mens det første faget nå knyttes til Vest-Islands kulturelle arv.
Det søkes om tilskudd for prosjektet, som har et mangfoldig mål, hvor hovedmålet er å presentere middelalderens litteraturarv fra Island, til islendinger og andre nasjoner. Det forventes også en spin-off effekt i form av økt turisme i Vest-Island. Studiebesøk vil være eksempel på dette.

Dermed presenterer prosjektet pedagogiske så vel som turistmål til en målgruppe bestående av islendinger og utlendinger.
Målet er også å gjøre andre nasjoner interessert i å lære om sine røtter gjennom litteraturen skrevet på Island, og gi utenlandske forskere og spesialister i de islandske sagaene mulighet til å presentere sin kunnskap og filosofi, og dermed berike diskursen i saken.

Første kurskveld blir tirsdag 18. januar klokken 18:30 i Auditoriet på Arkeologisk museum.