MENY

Satt spaden i ei gravrøys første dag på ny utgraving

I forbindelse med bygging av vei, sykkelvei og utvidelse av et industriområde har vi startet gravingen på Tjemslandsmarka, Varhaug i Hå kommune.

Det er mange kulturminner i området rundt Varhaug. Blant annet flere gårdsanlegg, rydningsrøysfelt og gravfelt. Vi vet at området var folksomt i jernalderen.

Da arkeologer fra fylkeskommunen var på registering på Tjemslandsmarka i 2012, fant de flere stolpehull, kokegroper og groper, samt 27 røyser - hvorav 25 tolkes som rydningsrøyser, en steinstreng/geil og ei gravrøys – og vi begynte likeså godt med avdekking av denne gravrøysen første dagen av utgravingen.

Nå har vi tatt vekk torva som lå oppå og har kommet ned til steinene som har ligget over den gravlagte og ser frem til å grave videre nedover.

Ved arkeologiske utgravinger av graver så hender det vi spør publikum som er innom om hva de tror og håper at vi finner i dem. Barn svarer oftest "GULL!" med skjelett og sverd på delt andreplass.

Hvis man spør arkeologer som graver om hva de håper å finne, får en mange forskjellige svar. Vi er helt enige med barna - for hvem ønsker ikke å finne gull? - men vi håper også på en eller flere av disse: perler i glass eller rav, glassbeger, drakttilbehør, leirkar, øks, sigd, kniv, trespann, spyd, nøkler, bjørnetenner, skjoldbule, hesteutstyr, båtrester, saks, spinnehjul, ildstål. Til og med bjørneklør har noen ønsket å finne.

Så har vi noen arkeologer som svarer kull. Det virker kanskje litt kjedelig i forhold til alt det andre som er nevnt, men dette er også spennende å finne fordi vi kan få datert kullet og får dermed vite eksakt når personen eller personene i gravene ble gravlagt.

Siden vi vet nokså mye om de forskjellige tidsperiodene i fortiden fra før kan vi lettere danne oss et bilde av selve personen som er gravlagt. Hvis vi samtidig finner tilstrekkelige biter med brente bein i graven, så kan vi i tillegg kanskje finne ut alderen og kjønnet på den gravlagte. Vi kan i ny og ne, hvis vi er heldige, få vite hvordan personen døde eller om vedkommende hadde noen sykdommer eller gamle skader.

Hvem og hva tror dere at vi finner oppi denne gravrøysa på Tjemslandsmarka? Vi skal selvfølgelig holde dere oppdaterte etter hvert i gravingen både om gravrøysa og alt det andre som er registrert her på Tjemslandsmarka.

Prosjektleder: Barbro Dahl
Feltleder: Grethe Moéll Pedersen
Feltarkeolog: Kjetil Bortheim
Naturvitenskapelig ansvarlig: Sara Westling

Tekst: Grethe Moéll Pedersen