MENY

Sauefolket: hus og landskap i eldre bronsealder

I eldre bronsealder skjer det ei endring i byggeskikk. I tysdagsføredraget 15. oktober på Arkeologisk museum diskuterer arkeolog Kristin Armstrong Oma sauen si rolle i denne utviklinga.

I eldre bronsealder vert det toskipa langhuset erstatta av treskipa langhus. Samstundes vert skogen og jorda rydda og det opne jærlandskapet byrjar å tre fram. Kva er årsakene til desse endringane i byggeskikk og landskap, som forma Jæren slik det ser ut i dag? I dette foredraget vert sauen si rolle i denne viktige utviklinga undersøkt.

Tysdagsføredraga startar kl. 18.30 og finn stad i auditoriet på Arkeologisk museum. Sjå

Fri entré. Velkommen!