MENY

Skisseprosjekt for nytt bygg levert

Etter et drøyt halvår med intens jobb, er skisseprosjektet til det nye tilbygget til Arkeologisk museum ferdig og overlevert Kunnskapsdepartementet.

Museumsdirektør Arne Johan Nærøy er fornøyd med framgangen i arbeidet med det som forhåpentligvis resulterer i et tilbygg til Arkeologisk Museum. Han understreker at museet har sterkt behov for større formidlings- og publikumsareal, og større magasiner, og håper at det kommer bevilgning til et forprosjekt sånn at arbeidet med dette kan starte i løpet av høsten.

Høsten 2011 kåret Statsbygg Tupelo arkitektur / Narud Stokke Wiig AS som vinner av arkitektkonkurransen til det nye tilbygget til Arkeologisk museum. Siden før jul 2011 har Statsbygg, arkitekter og Arkeologisk Museum jobbet intenst med et skisseprosjekt, som Statsbygg nå har overlevert til Kunnskapsdepartementet (KD).

Arkeologisk museum har et sterkt behov for både formidlings- og publikumsareal og nye magasiner. Med formidlingsarealet vil vi skape en regional, nasjonal og internasjonal arena for forskningsbasert formidling, med fokus på:

- Kultur -og naturhistorie
- Formidling av faglig aktivitet ved Universitetet i Stavanger
- Foreta innlån av store utstillinger / formidlingsprosjekt
- Sikre nye areal for egenproduserte skiftende utstillinger
- Presenterer de store samlingene til museet – Rogalands skattkammer
- Utvikle en sterk kulturarena for næringsliv og befolkning
- Kunst og kulturprosjekter – utstillinger, formidlingsprosjekt
- Messer og konferanser


Det nye bygget vil ha et totalt areal på 5084 kvm, dette inkluderer magasiner, tekniske rom, toaletter etc. Av dett er 1400 kvm nye utstillingsarealer / publikumsfasiliteter.
Dagens Arkeologisk museum holder til i de gamle bygningene til Vår Frue Meieri, som staten overtok i 1975. I dagens bygg, inkludert tilbygg fra 1994, er det totale arealet 8374 kvm.

Søknaden om forprosjektmidler med ønske om realisering av nytt bygg i 2015/ 2016 ble levert til KD 27. juni 2012, sammen med det ferdige skisseprosjektet.