MENY

Sør-Jæren som politisk sentralområde i folkevandringstid

Arkeolog Bjørn Myhre forteller om Sør-Jæren på neste tirsdagsforedrag - 9. mars kl. 18.30.

Hå kommune skal gi ut et stort kulturhistorisk verk, der forhistorien inngår. Foredragsholderen legger fram tanker om det samfunnet som vokste fram på Sør-Jæren i romertid og folkevandringstid, bygget på forekomsten av fornminner, gjenstander og skriftkultur. Det var et høyt utviklet samfunn, ledet av et høvdingsjikt med kontakt til andre germanske høvdingdømmer og småriker i Europa. Fri entré.