MENY

Spennende funn i Stavanger

Utgravinger i Stavanger sentrum viser at Stavanger som by kan være eldre enn hva man har trodd til nå.

Det er funnet husbebyggelse i Stavanger sentrum som dateres helt tilbake til vikingtiden, og kokegroper som er fra så lang tilbake som år 60.
Det visere resultater fra undersøkelser som ble gjort under utgravinger på torget i Stavanger i 2004, og en nylig utgraving i Kirkegata. Det er Norsk institutt for kulturminneforskning (Niku) som har gjort utgravingene, men Arkeologisk museum har hatt en vikitg jobb med å ta ut og analysere organisk materiale.

– Dette er ny informasjon, og det er ny informasjon som er spennende for hele byen. Kanskje vi må skrive litt om på hisorien vår, sier ordfører Christine Sagen Helgø til Stavanger Aftenblad.

Fra de arkeologiske overvåkinger, registreringer og undersøkelser i Stavanger sentrum som startet i 2004 har vi fått et spennende materiale som kaster nytt lys over historien i området mellom Breiavatnet og Vågen. Gjenstander, kulturlag og konstruksjoner gir, sammen med en lang rekke radiologiske og andre dateringer, grunnlag for å peke på noen overgripende trekk, skriver Niku.

Stavangers eldste historie forvaltes og formidles av Arkeologisk museum.

- Vi vil nå følge opp disse resultatene med både publikasjoner og formidling, og skal forvalte dette godt, sier direktør ved Arkeoloigsk museum Ole Madsen.

Flere medier har dekket saken om de spennende funnene i Stavanger:

Stavanger er eldre enn vi har trodd (Stavanger Aftenblad)

Her kokte folk på Jesu tid (Rogalands Avis)

Spennende funn i Stavanger sentrum (Niku)