MENY

Spennende torsdag på museet

Torsdag blir det både sesongens første Museet midt på dagen og et spennende foredrag med runeforsker Michael P. Barnes på Arkeologisk museum.

Arkeologisk museum er klare for en ny sesong med Museet midt på dagen, og torsdag 13. september kl. 12.00 inviterer vil til en omvisning om folk og klær i forhistorien.

Hvordan gikk folk kledd i steinalderen? Når begynte man å veve og lage stoffer til klær? Hvordan så drakten ut, og hvem var den laget for? Vil du vite om drakten i vikingtiden gav signaler på hvilken status og rolle du hadde i samfunnet eller hvorfor folk ble gravlagt med kostbare klær? Museet har opp gjennom årene kjøpt og fått laget en rekke drakter fra forskjellige tidsperioder.

Samme ettermiddag har vi også et åpent foredrag med den kjente runeforskeren professor emeritus Michael P. Barnes fra University College London kl. 16.15. Tittelen på hans foredrag er “The Manx runes and the supposed Jæren connection”, og han vil snakke om runer funnet på Isle of Man og den formodede forbindelsen med Jæren.

Barnes har spesialisert seg på de skandinaviske runeinnskriftene i Storbritannia. Foredraget holdes på engelsk og med støtteark slik at alle interesserte vil kunne følge med. Foredraget er offentlig, men holdes i forbindelse med et årlig internasjonalt feltrunologmøte, der 22 runologer fra Skandinavia, Tyskland og Storbritannia i år skal undersøke runegjenstander fra Rogaland.

For vel 100 år siden foreslo Sophus Bugge at det var en spesiell forbindelse mellom runer og runeinnskrifter på Isle of Man og i Sørvest-Norge. Magnus Olsen utviklet idéen videre på 1930/40-tallet og kalt en bestemt variant av de yngre, vikingtidsruner “Man-Jær-runer”. Et spørsmål har vært: Hvilken vei gikk forbindelsen?

Moderne runeforskning har stilt seg mer skeptisk til å plassere runetyper i båser, men termen “Man-Jær-runer” har vært seiglivet. Grunnlaget for påstanden om en tett forbindelse mellom runer på Isle of Man og i Sørvest-Norge blir i foredraget grundig undersøkt, slik at man etterpå står på tryggere grunn når man skal trekke konklusjoner.