MENY

Spor i jord

En villsvinjeksel er ett av mange funn arekologene ved Arkeologisk museum fant under utgravninger i 2011.

Nord på Tanangerhalvøya har det bodd folk til alle tider. Og de har spist villsvin! En villsvinjeksel er ett av funnene fra arkeologiske utgravninger på Jåsund i fjor.

Villsvin var aggresive og farlige dyr. Likevel ble de jaktet på.

- Jeg tror at et viktig moment i jakt på villsvin er nettopp risikoen det innebar og det har nok vært en del prestisje involvert i dette. Selve smaksopplevelsen er nok av sekundær betydning. Selv om de også smakte godt, sier arkeolog Hilde Fyllingen ved Arkeologisk museum.  
Hun var prosjektleder for utgravningen på Jåsund i Sola kommune i 2010 og 2011.

Søndag åpner utstillingen "Spor i jord - nye funn i 2011" på Arkeologisk museum, og her kan du se villsvinjekselen og andre nyere funn.

- Jåsund er et rikt og viktig område, sier arkeolog Fyllingen. Hun forklarer at det finnes spor av bosetning nord på Tanangerhalvøya fra så lang tilbake som 6000 år før vår tidsregning.
Hovedparten av funnene som blir gjort er fra yngre steinalder og bronsealderen.

28. februar skal Hilde Fyllingen ha et tirsdagsforedrag på Arkeologisk museum, det har tittelen "Fra jeger til bonde. Et innblikk i samfunnsutviklingen på nordsiden av Tanangerhalvøya."