MENY

Steinalderliv på Helganes

Utgraving av steinalderboplasser på Helganes på Karmøy har kastet lys over overgangen fra fangstkultur til jordbrukskultur.

Bilde av Haugesund lufthavn på Karmøy i Rogaland. Helganeset stikker ut i storhavet og boplassene lå ytterst på neset. Foto: Avinor. Haugsund lufthavn på Karmøy i Rogaland.

 

Undersøkelsene viste at menneskene har oppholdt seg her i lang tid så eidet må ha vært et godt sted å bo. Det har vært tilgang på både terrestriske og marine ressurser i nærområdet i forhistorisk tid. 

Den delen av vår forhistorie da det foregikk en overgang fra fangstkultur til jordbrukskultur, har vært preget av usikkerhet og gjetning. Det har vært undersøkt få boplasser som har kunnet kaste lys over denne overgangsfasen. I museets Variaserie presenterer Annette Solberg resultatene fra utgravingen av en boplass fra akkurat denne perioden på Helganeset som ligger på Karmøy innenfor det nåværende området til Haugesund Lufthavn. Boplassen var i bruk i perioden 2900–2400 år f.Kr. Solberg legger fram et uhyre spennende materiale, både når det gjelder redskaper, naturvitenskapelige undersøkelser og spor etter boligstrukturer. Hun ser sine resultater i sammenheng med tidligere forskning på feltet, og hun konkluderer med at menneskene på boplassen på Helganeset har drevet en ren fangstvirksomhet. Hun mener at de samme menneskene trolig tok del i de endringene som fant sted ved Karmsundet med opptaket av det første jordbruket. Utgravingene sommeren 2011 beskriver hun som nærmest et eventyr i arkeologisk forstand med fantastiske strukturer og funn som ikke er hverdagskost.

Hele publikasjonen finner du her: Steinalderliv på Helganes

Tekst: Einar Solheim Pedersen

Forsiden til AmS-Varia nr 56. Steinalderliv på Helganes.

Annette Solberg: Steinalderliv på Helganes. Arkeologiske undersøkelser av en mellomneolittisk boplass i skjæringspunktet mellom nord og sør. Helganesprosjektet 2011-2013, Karmøy kommune, Rogaland, AmS-Varia 56.